Všetky ukážky boli vyrobené na zakázku, či už pre reklamné agentúry, alebo priamo pre klientov. Pre modelov a modelky ponúkame zhotovenie fototestov, fotografie do bookov a setkariet, spolu s vizážou a stylingom.