Fotograf Rasťo Pazdernatý študoval na VŠVU odbor vizuálne médiá u prof. Miloty Havránkovej. Potom pracoval vo viacerých ateliéroch a štúdiách ako asistent a neskôr ako samostatný fotograf. Od. r. 1996 pracuje vo vlastnom fotoštúdiu Scharf.